Sex nezačína v spálni. Ako funguje sexuálna príťažlivosť?

Mnoho mužov si to vôbec neuvedomuje, ale sexuálna túžba u žien má počiatok v prejavoch náklonnosti nesexuálneho charakteru. Už Sigmund Freud tvrdil, že sexualita je podnetom pre všetko ľudské konanie a objavuje sa aj v nesexuálnych aktoch. Sú to tie drobné maličkosti ako letmé dotyky, rozhovory a prejavy láskavosti, ktorými si muž získava priazeň ženy. Veľa vzťahov stroskotá práve pre to, že žena nemá chuť na sex, lebo sa cíti nemilovaná a muž trpí nedostatkom sexu. Tak, ako emocionálny vzťah, rovnako aj intimita a sexuálita potrebuje neustálu starostlivosť, bez ktorej bohužiaľ vyhasína na oboch stranách. Ak muž a žena nenájdu spoločné riešenie, začína sa začarovaný kruh, z ktorého sa len veľmi ťažko vystupuje. 

V dnešnej dobe sa ľahko dostanete ku kvantu obsahu, ktorý zobrazuje sexualitu rôznych jej rozmeroch. Časopisy, filmy pre dospelých a dokonca aj sociálne siete nám podsúvajú sex v podobách, v ktorých by v minulosti vzbudil pohoršenie. Žijeme v presexualizovanej dobe, no paradoxne máme problém s identifikáciou vlastných sexuálnych potrieb. To o čo v dobe minulosti museli muži bojovať a dobíjať sa im podsúva jednoducho, lacno a nemusia na to vyvinúť prakticky žiadne úsilie. A často navyše v takej forme, ktorá s prirodzenosťou vôbec nekorešponduje. Ako to ovplyvňuje chuť na sex mužov aj žien?  Muži majú tendenciu vyžadovať od partneriek všetko, čo im prezentoval takýto obsah ako normu a ženy strácajú chuť na sex, pretože sa cítia nedostatočné „dobré“ milenky. Osobitá kapitola je závislosť mužov na tomto obsahu.

Poďme sa spolu pozrieť na to ako libido a sexualita funguje v reálnom živote. 

 

Ako vzniká túžba? Čo je libido, chémia a sexuálna príťažlivosť?

Libido - sexuálny apetít, alebo prirodzený pud sexuálnej žiadostivosti . Jednoducho chuť na sex. Je priamo závislé od množstva faktorov. Počnúc hormónmi a zložitými procesmi v našom mozgu až po situácie, ktoré v živote prežívame. Sexuálnu túžbu ovplyvňuje náš vek, pohlavie a dokonca aj niektoré lieky. Neexistuje žiadne číselné vyjadrenie libida, ale zvyčajne sa označuje ako nízke alebo vysoké. Každý človek to má s chuťou na sex inak. A je to úplne normálne. 

 Sexuálnu túžbu ovplyvňujú rôzne biologické, psychologické a sociálne činitele.  

 • Hormóny a ženské libido

Pohlavné hormóny ako estrogén, progesterón a testosterón sú hlavnými štartérmi mužského aj ženského libida.  Zatiaľ čo progesterón a estrogén spájame s menštruačným cyklom a testosterón s produkciou spermií, všetky tieto tri hormóny sú do určitej miery prítomné v mužskom aj ženskom tele. Keď na konci cyklu začne hladina estrogénu a progesterónu klesať, väčšina žien pociťuje zároveň pokles sexuálnej túžby. Niektoré ženy majú ale paradoxne zvýšené libido práve počas prebiehajúcej menštruácie. Ak vaša partnerka naopak zaznamenáva nedostatočnú chuť na sex a užíva hormonálnu antikoncepciu, práve tento fakt môže byť toho príčinou. 

 • Hormóny a mužské libido

Za normálnych okolností ženské libido kolíše počas 4 fáz menštruačného cyklu, u mužov je to oveľa kratšie obdobie. Hladina testosterónu počas 24 hodín u muža stúpa a klesá a najväčší sexuálny apetít má drvivá väčšina chlapov práve ráno. Vysvetuje to aj fakt, prečo sa muži často prebúdzajú s erekciou, ktorá je fyzickým znakom vysokého libida. Najnižšie hladiny testosterónu sú naopak v neskorých nočných hodinách. Takže milé dámy, neunúvajte sa nútiť svoju polovičku do spoločných aktivít v tomto čase.

Ako sa mení chuť na sex vekom?

Okrem toho, že hladina testosterónu počas dňa stúpa a klesá, počas života muža  má chuť na sex zostupnú tendenciu. Najvyššie hladiny dosahuje v období dospievania a potom sa postupne znižuje. Je prirodzené, že muži s pribúdajúcim vekom zaznamenávajú aj pokles chuti na sex. Opäť platí pravidlo, že miera poklesu je u každého individuálna. Väčšina mužov však dokonca aj vo veku 60 alebo 70 pociťuje určitú sexuálnu túžbu. 

Ženy po produktívnom veku v dôsledku mnohých fyziologických procesov majú nižšie libido, ako v produktívnom veku a pokles je dokonca dva, až trikrát väčší, ako u mužov v rovnakom veku.

Strata libida a psychologické faktory

Psychologické faktory tvoria významnú skupinu, ktorá môže mať za následok zníženie libida.

Toto sú tie najčastejšie psychologické aspekty, ktoré ovplyvňujú ženskú chuť na sex:

 • Úzkosť a depresívne stavy znižujú chuť na sex dokonca viac, ako vyšší vek. Negatívne myšlienky, únava, znížená motivácia a sebaobviňovanie má negatívny vplyv na sexuálnu túžbu . 
 • Ženy, ktoré majú negatívny zážitok spojený priamo so sexuálnym aktom často vykazujú nízky záujem o sexuálny styk dokonca aj so životným partnerom. Môže ísť o zlé spomienky na prvý sex, zlé zaobchádzanie sexuálneho charakteru ako napríklad znásilnenie, alebo kritika na ich sexuálny výkon. 
 • Nadmerná kritika vnímania vlastného tela je spojená so sebaúctou. Mnoho žien prejavuje nechuť na sex s ich partnermi pretože sa domnievajú, že sú príliš chudé, príliš plné, majú celulitídu, strie, alebo iné nedokonalosti tela.
 • Nedostatok emocionálnej intimity má na ženy takmer antikoncepčný účinok. Pre ženu sú taktiež frustrujúce problémy s erekciou partnera. Má totiž pocit, že partnera nedokáže dostatočne vzrušiť a jej záujem o sex taktiež klesá. 

A ktoré psychologické činitele ovplyvňujú mužskú sexuálnu túžbu?

 • Tak, ako u žien aj u mužov depresia je závažnou príčinou, ktorá ovplyvňuje ich chuť na sex. 
 • Stres spúšťa nadprodukciu kortizolu, ktorý funguje ako výstražný systém. Má na svedomí zúženie krvných ciev, ale aj pokles hladiny testosterónu. Nízka hladina testosterónu je priamo úmerná nízkej sexuálnej túžbe.  
 • Náročné obdobie, únava a poruchy spánku môžu tiež  spôsobiť menší záujem o sex.

Sexuálna príťažlivosť, alebo keď funguje chémia

Na rozdiel od libida, chémia je akési psychologicko sexuálne energetické spojenie medzi dvoma konkrétnymi bytosťami. Je to akési fluidum, ktoré muži a rovnako aj ženy popisujú rôznymi fyzickými a psychickými prejavmi. Časté indikátory sú zmeny rečového prejavu, motýle v bruchu, zrýchlený tep, trhanie kútikmi úst. Mnohé z týchto prejavov sú spôsobené zvýšením dopamínu a serotonínu pri kontakte s osobou, ku ktorej takúto príťažlivosť cítime. 

Potreby mužov a žien nie sú rovnaké

Pri premýšľaní o tom, prečo nie je sex taký dobrý, ako by ste si vo fungujúcom vzťahu predstavovali sa treba zamyslieť práve nad rozdielnym pociťovaním sexuálnej túžby mužov a žien. 

Práve v tejto časti sa pokúsime vysvetliť fakt, prečo sa sex nezačína v posteli a na dôležitosť vnímania rozdielov v oblasti sexuality mužov a žien pre naplnený sexuálny život.

Muži sú rozbuška a ženy chcú byť milované

Muži sú ako dynamit. Stačí škrtnúť zápalkou a o chvíľu môžete čakať explóziu. Rozpália sa pri najmenšej provokácii a sú pripravení na sex. Kedykoľvek a kdekoľvek. Ak sa však muž zaviaže do jedinečného partnerstva s jednou ženou, automaticky od nej očakáva pravidelné sexuálne uspokojenie. Keď sa tak zo ženinej strany nestane, cíti sa sklamaný, ohrdnutý a frustrovaný. Časom si dokonca môže začať nahovárať, že jeho manželka, alebo životná partnerka sex nemá rada alebo je dokonca frigidná. Jeho nenaplnená túžba môže vyústiť do depresívnych stavov, alebo dokonca k nevere. 

Zatiaľčo sex je pre mužov do veľkej miery iba sexuálnym aktom, pre ženy začína doslova v myšlienkach a silno súvisí s ich prežívaním a romantickými predstavami o mužovi. Pre mnohé z nich je najväčším stimulantom to, že sú žiadané, atraktívne, a milované. Niektoré ženy dokonca považujú sex za najvyššiu formu lásky a spojenia muža a ženy. Ak je táto ich potreba nenaplnená stáva sa, že chuť na sex nie je dostatočná na to, aby uspokojila partnerove predstavy. 

Túžba nezačína v spálni

Z uvedeného plynie, že naše vnímanie a chuť na sex má odlišnú hnaciu silu. Vzorec na uspokojenie partnerových potrieb je jednoduchý. Je ním uvedomenie si, že potreby muža sú odlišné od potrieb ženy. Preto muži pamätajte na to, že spaľujúci plameň u svojich partneriek zapálite tým, že jej budete venovať pozornosť počas celého dňa, nielen v spálni. Buďte na malú chvíľu gentlemanmi, všímajte si, čo vašu ženu trápi, alebo sa jej jednoducho spýtajte. Vypočujte si ju. Prineste jej kyticu napríklad aj v bežný deň, pomôžte s domácimi prácami a dajte jej pocit výnimočnosti. Buďte si istý, že vás za vašu starostlivosť odmení aj v spálni.

A milé dámy, prekonajte sa a buďte z času na čas spontánne. Prekvapte ho dráždivým prádlom a skúste niečo, po čom už dlho túži.

Klesá libido rokmi vzťahu?

Začiatky nových vzťahov sú väčšinou ideálne. Veľa sa rozprávate, smejete, zdieľate spoločné zážitky. V sexuálnej oblasti to iskrí a všetko sa zdá byť takmer ideálne. Zamilovanosť je skutočne opojné obdobie. Každý vzťah má však svoju postupnosť a časom sa každý pár dostáva do reality. Eufória opadá, začíname vnímať vzájomné nedostatky a aj libido klesá.

Mierny pokles sexuálnej aktivity je úplne normálny. Stav zamilovanosti netrvá večne.  Nenechajte však upadnúť vzťah do tragického stereotypu a pestujte zdravý a vyvážený sexuálny život prospešný každému z dvojice. 

Zlepšenie vzťahu znamená zlepšenie sexuálneho života

Ak vám to vo vzťahu nefunguje, pravdepodobne nefunguje ani váš sexuálny život a túžba exponenciálne klesá. Existujú dva scenáre. Vzťah nefunguje pretože nefunguje sex, alebo nefunguje sex jednoducho preto, že máte vzťahové problémy. Nech začnete z akéhokoľvek konca, vyriešením jedného problému sa v drvivej väčšine vyrieši aj problém č.2. Ak máte partnerské nezhody, nečakajte na pohromu a začnite konať, kým vás to spolu prestane baviť definitívne. 

A ak túžba stále neprichádza, spomeňte si na činnosti, ktoré boli bežné na začiatku randenia. 

Vo fáze zamilovanosti robíme napríklad toto:

 • Staráme sa o svoj vzhľad. A zároveň sa cítime atraktívnejší. Kým muži v období randenia intenzívne športujú, chodia do posilňovne a starostlivo si vyberajú oblečenie, ženy nezanedbávajú návštevu kozmetiky, či kaderníctva.
 • Vzájomne si venujeme svoju pozornosť. Žiadne smartfóny, tablety ani Macbooky. 
 • Chodíme na rande. Muži sa snažia prekvapiť ženy výberom zaujímavého miesta na prechádzku, neštandardnej reštaurácie, či návštevou nového divadelného predstavenia.
 • Počúvame jeden druhého. Zdieľame a spoznávame sa. Vypočujeme si názor toho druhého aj napriek pracovnému zhonu a stresu.
 • Plánujeme. V začiatočných fázach vzťahu sa sústredíme na pozitívne stránky života a komunikujeme o nich viac, ako o problémoch.
 • Prejavujeme si nežnosti. A sme v neustálom fyzickom kontakte. Letné dotyky, bozk na tvár, objímanie a držanie sa za ruky.   

Napokon si treba uvedomiť ešte jednu vec. Ľudia hovoria úplne bez servítky o násilí, vojnách, zbraniach, inflácií, nástrahách moderného sveta. Sme schopní komunikovať partnerovi mnohé jeho nedostatky. Pokiaľ ale ide o komunikáciu vlastných sexuálnych potrieb svojmu partnerovi, zvyčajne majú mnohí z nás ostych.

Odbúrajte ho aj za cenu, že prekročíte svoju komfortnú zónu a povedzte si o svojich najtajnejších sexuálnych túžbach, predstavách a fantáziách

Nebojte sa vyhľadať odborníka

Skúsili ste už takmer všetko a túžba a žiadostivosť neprichádza? Váš partner vás už takmer nepriťahuje, prípadne nemá chuť na sex s vami práve on? Neváhajte vyhľadať odborníka z oblasti sexuológie. 

Kým tak spravíte, určite nespravíte chybu, ak vyskúšate niektorý z prírodných prípravkov, ktoré sú určené, okrem iného aj na zvýšenie libida a podpory chuti na sex.

Odporúčanie na záver

Active XY Rapid je prírodný produkt značky Sirupo, ktorý vám pomôže posunúť sa vpred na ceste za kvalitnějším sexuálnym pôžitkom. Tiež podporuje tvrdosť a vytrvalosť, aby ste dosiahli plnohodnotnú erekciu rýchlejšie a užívali si sexuálneho pôžitku.

Active XY Long Plus je prírodný produkt značky Sirupo, ktorý je určený pre ľudí s rýchlym vyvrcholením na oddialenie ejakulácie. Vysoko koncentrované extrakty z tradičných bylín obohacujú intímne zdravie mužov tradičnými ingredienciami v spojení s modernými poznatkami.

 

Zdroje:

https://www.menopause.org.au/hp/gp-hp-resources/low-libido-the-psychological-aspect

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00157/full

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/sexual-health/expert-answers/loss-of-sex-drive/faq-2005823

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00157/full

Kniha: Moje túžby, tvoje túžby Copyright © 1986, 1994 by Willard F. Harley

Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz